3. Regionaal inkoopbeleid naar zorgaanbieders

Uiterlijk 1 juni publiceert het zorgkantoor het zorginkoopbeleid. Het zorgkantoor informeert de zorgaanbieders over het zorginkoopbeleid voor het aankomende jaar (soort zorg, kwaliteit, hoeveelheid, prijs van de te leveren zorg) en de procedure voor inkoopafspraken (offertes, contracten).