5. Onderhandelen en contracteren

Het zorgkantoor en de zorgaanbieder onderhandelen over de afspraken voor het aankomende jaar, van 1 augustus tot 1 november. Begin oktober maakt het zorgkantoor de voorlopige productieafspraken bekend aan de zorgaanbieder.
Productieafspraken zijn afspraken over de hoeveelheid en de prijs van de te leveren zorg. Begin november wordt de afspraak definitief gemaakt tussen zorgkantoor en zorgaanbieder.

Cliëntenraden zijn zelden betrokken bij de daadwerkelijke onderhandeling en contractering tijdens het najaarsoverleg. In een enkel geval worden cliëntenraden achteraf geïnformeerd door bestuurders.

Toch is ook het najaarsoverleg van belang voor een cliëntenraad. Aan te raden is om - naast deelname aan bijeenkomsten van zorgkantoren en gesprekken in het voorjaar  - ook het najaarsoverleg op de agenda van de cliëntenraad te plaatsen. De cliëntenraad kan adviseren over criteria en thema’s vanuit cliëntenperspectief die van belang zijn voor de hoeveelheid en soort zorg en ondersteuning. De cliëntenraad kan het zorgkantoor en de zorgaanbieder vragen om informatie over de voortgang en uitkomsten van het najaarsoverleg en om de productieafspraken voor het komende jaar toe te lichten.