Zorginkoop & Medezeggenschap

De basistaak van de cliëntenraad is om de belangen van cliënten te behartigen. Die belangen zijn het best gegarandeerd als de cliënt een goede kwaliteit van zorg ervaart. Jaarlijks kopen zorgkantoren langdurige zorg in. Waar moet een zorgkantoor op letten bij het inkopen van zorg en begeleiding van goede kwaliteit? Welke rol kan een cliëntenraad spelen tijdens de jaarlijkse zorginkoop?

Jaarlijkse cyclus zorginkoop

  • Zorgkantoor maakt marktanalyse, onderzoekt ervaringen van cliënten en spreekt met zorgaanbieders, cliëntenorganisaties en gemeenten
  • Zorgkantoor schrijft regionaal inkoopbeleid (plan waarin staat welke zorg nodig is en wat van de zorgaanbieder wordt verwacht)
  • Regionaal inkoopbeleid gaat naar zorgaanbieders (uiterlijk 1 juni)
  • Aanbieders dienen plannen en offertes in (uiterlijk 1 augustus). Zorgkantoor past inkoopcriteria toe.
  • Onderhandelen en contracteren (van 1 augustus tot 1 november)
  • Aanbieders leveren zorg, zorgkantoor ziet toe (gehele jaar door)

 

Download voorbeeld