Thema's en criteria zorginkoop

Kwaliteitscriteria staan voor zaken die cliënten belangrijk vinden in de zorg. De lijst met kwaliteitscriteria kan lang zijn. Het is voor zorgkantoren niet werkbaar om afspraken te maken over al die criteria. Op basis van ervaringen, knelpunten en verbeterpunten binnen de eigen instelling stelt een cliëntenraad prioriteiten in de te bespreken thema’s.

De cliëntenraad kan letten op de volgende thema's als het over zorginkoop gaat:

 • langdurige zorg en kwaliteit
 • uitgaan van de cliënt en vraagsturing
 • personeelsbeleid van een instelling
 • omgang met medicijnen
 • zorgplannen en het nakomen van de afspraken
 • klachtenprocedures en foutmeldingen
 • tevredenheidsonderzoeken
 • veiligheidsbeleid
 • huisvestingsbeleid
 • verbetertrajecten
 • medezeggenschap
 • inzet ervaringsdeskundigen
 • ervaringen van mensen/naasten uit specifieke doelgroepen met uw instelling (vb. omgang probleemgedrag etc.)
 • bezuinigingen op directe zorg versus indirecte bezuinigingen
 • cliënt centraal bij reorganisaties, geen gedwongen verhuizingen
 • keuzemogelijkheden dagbesteding ondanks bezuinigingen op vervoer