Extern advies en ondersteuning

Het is geen gemakkelijke opgave om te adviseren over een onderwerp als zorginkoop. Een externe deskundige, die zowel op de hoogte is van de medezeggenschap als van zorginkoop- vraagstukken, kan de cliëntenraad ondersteunen in dit proces. De cliëntenraad heeft recht op een budget voor het inroepen van externe deskundigheid.

Cliëntenraden kunnen bij KansPlus/VraagRaak en het LSR terecht voor ondersteuning of bemiddeling bij het aantrekken van een goede adviseur.

LSR, landelijk steunpunt (mede)zeggenschap

Website: www.hetlsr.nl
Telefoon algemeen: 030 29 37 664
meer contactgegevens

VraagRaak, steunpunt medezeggenschap 

Website: www.kansplus.nl
Telefoon algemeen: 030 23 63 744
meer contactgegevens