Van kwaliteitscriterium naar inkoopcriterium


Een inkoopcriterium is concreet en meetbaar. Een kwaliteitscriterium staat voor specifieke wensen en eisen die cliënten stellen aan de zorg. In het inkoopcriterium staan ook de concrete middelen en methoden genoemd waarmee de wensen en eisen vervuld kunnen worden. Een inkoopcrite- rium wordt opgebouwd aan de hand van vier vragen:

  • Wat is het doel van het kwaliteitscriterium (zorgverbetering, vraaggerichte zorginkoop, keuze-informatie, toezicht)
  • Hoe kan het kwaliteitscriterium gemeten worden?
  • Bij wie moet het uitgevraagd worden? (de zorgaanbieder of de cliënt)
  • Wordt het al ergens geregistreerd?
    (zorgregistratiesystemen, CQ vragenlijsten, keurmerken)

Voorbeeld inkoopcriterium: de inzet van ervaringsdeskundigheid

Ervaringskennis is, naast wetenschappelijke en professionele kennis, de derde belangrijke kennisbron voor de zorg. Ervaringskennis (zowel vanuit het cliënten- als het familieperspectief) wordt onder andere ontsloten en benut door de inzet van ervaringsdeskundigen in de zorg.

De zorginkoopcriteria hierbij zijn bijvoorbeeld: de aanwezigheid van een vastgesteld visie- en beleidsplan m.b.t. de inzet van ervaringsdeskundigheid, het aantal (betaalde) ervaringsdeskundigen in dienst van de instelling, het minimum aantal ervaringsdeskundigen binnen zorgteams.

Kijk voor meer informatie over het opstellen van kwaliteits- en inkoopcriteria bij de producten, handleidingen en zorginkoopkaarten op www.programmakwaliteitinzicht.nl.