Criteria kwaliteit van leven & zorg

De cliëntenraad kan bij het opstellen van thema’s en criteria voor de zorginkoop uitgaan van kwaliteitscriteria (voorwaarden) vanuit cliëntperspectief:

  • criteria gericht op de kwaliteit van zorg en ondersteuning zoals kwaliteitscriteria voor mensen met een chronische aandoening. download pdf basiscriteria Programma Kwaliteit in Zicht
  • criteria gericht op de kwaliteit van leven zoals het ervaren van een positieve lichaams- beleving, een positief zelfbeeld, zich veilig voelen, zich geliefd en liefdevol voelen, zich verbonden voelen, betekenis ervaren in dagelijkse bezigheden, innerlijke rust ervaren, houvast ervaren. download pdf brochure Kwaliteit van Leven, KansPlus/VraagRaak
  • cliënt centraal
  • criteria gericht op de kwaliteit van de medezeggenschap zoals regelmatig overleg tussen de cliëntenraad en zorgaanbieder, tijdig en doeltreffend geïnformeerd worden, een eigen budget voor faciliteiten en externe ondersteuning van de cliëntenraad, mogelijkheden om de achterban te raadplegen enzovoorts.
  • doelgroep specifieke kwaliteitscriteria en keurmerken vanuit cliëntenperspectief. Afhankelijk van de specifieke doelgroep van een instelling kan de cliëntenraad navraag doen bij patiënten- en gehandicaptenorganisaties (www.iederin.nl).