Zelf aan de slag

Zorginkoop in het werkplan


Jaarlijks maakt een cliëntenraad een werkplan (najaar) en brengt verslag uit over het afgelopen jaar in het jaarverslag (voorjaar). Jaarlijks legt de aanbieder verantwoording af in de Jaarverantwoording Zorginstellingen (www.jaarverslagenzorg.nl). De cliëntenraad geeft advies over het hoofdstuk in het jaardocument dat gaat over de cliëntenraad.

Opstellen advies zorginkoop


Wat adviseert een cliëntenraad over zorginkoop? De cliëntenraad adviseert op basis van gebruikerservaringen, kwaliteitsonderzoeken, klachtenrapportages en contacten in de instelling. Op basis van ervaringen binnen de eigen instelling en landelijke kwaliteitscriteria vanuit cliëntenperspectief kan een cliëntenraad eigen inkoopcriteria vanuit cliëntperspectief opstellen of thema’s voor de zorginkoop benoemen.