Meer lezen


Bruikbare bronnen, handleidingen en brochures

Zorginkoop WlzZorginkoop Zorgverzekeringswet

 


Zorginkoop Wmo

 

 

De zorginstelling: 'Goed dat het zorgkantoor het cliëntenperspectief serieus neemt. Van ons wordt misschien toch snel gedacht dat we uit eigenbelang handelen.'