Spelregels & checklist

Goed geïnformeerd


Het is belangrijk dat de cliëntenraad goed geïnformeerd wordt over de kwaliteit van de zorg en de ervaringen van hun achterban (de cliënten en hun naasten). De raad heeft regelmatig overleg met het management van een instelling. Met de uitkomsten van kwaliteitsmetingen, cliëntervaringsonderzoeken en cliënttevredenheidsonderzoeken kan de cliëntenraad in gesprek gaan met de zorgaanbieder en een verbetertraject bespreken. Voor het zorgkantoor is het belangrijk dat er niet gestuurd wordt met de uitkomsten en het onderzoek onafhankelijk is uitgevoerd. De cliëntenraad heeft zwaarwegend adviesrecht over het kwaliteitsbeleid en het uitvoeren van onderzoek. Hier liggen kansen voor cliëntenraden om de kwaliteit te verbeteren.

Spelregels en checklist

Genoemde spelregels en aandachtspunten voor de praktijk zijn uitgewerkt in een checklist voor zorgkantoor, zorgaanbieder en cliëntenraad.

Download de pdf checklist cliëntenraad

Download de pdf checklist bestuurder

Download de pdf checklist zorgkantoor