Spelregels medezeggenschap zorginkoop

De zorginkoop is bepalend voor de kwaliteit van de zorg en de dienstverlening. Het cliëntperspectief is niet vanzelfsprekend aanwezig in het zorginkoopproces. Om de kwaliteit van zorg en ondersteuning te optimaliseren is het van belang dat cliëntenraden, zorgkantoren en bestuurders van een zorginstelling met elkaar in gesprek zijn. 

Onduidelijke positie cliëntenraad t.o.v. zorgkantoor


De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ) geeft de cliëntenraad een wettelijke basis voor lokale belangenbehartiging in de zorg. De cliëntenraad geeft adviezen aan de bestuurder over kwaliteit van zorg vanuit collectief perspectief. De cliëntenraad heeft geen wettelijke positie ten opzichte van het zorgkantoor.

Als de cliëntenraad een rol gaat spelen in de onderhandelingen tussen bestuurder en zorgkantoor, betreedt hij een terrein waar zijn positie onduidelijk is. Een adviesfunctie voor de raad, die afhangt van de welwillendheid van de beide andere partners, is een zwakke basis om te opereren. Het is echter de vraag hoe verplichtend de afspraken zijn voor de deelnemers aan het overleg.

U hoeft u als cliëntenraad niet per se bezig te houden met de zorginkoop. Maar het kan een goede ingang zijn voor verbetering van de kwaliteit van zorg. Bespreek vooraf met uw bestuurder/zorgaanbieder en het zorgkantoor uw rol en positie tijdens voorjaars- en najaarsoverleg.