Meepraten over zorginkoop

Zorginkoop is bepalend voor de kwaliteit van zorg en ondersteuning in de langdurige zorg. Het zorgkantoor koopt AWBZ-zorg in namens alle inwoners in een regio. Jaarlijks maakt het zorgkantoor afspraken met zorgaanbieders over de te leveren zorg.

Waar moet een zorgkantoor op letten bij het inkopen van zorg en begeleiding van goede kwaliteit? Voldoet deze zorg aan de wensen van de cliënten? Door de ervaringen en wensen van cliënten in te brengen in de zorginkoop, stimuleert de cliëntenraad verbetering van zorg en ondersteuning. Maar hoe kunnen cliëntenraden het beste deelnemen aan zorginkoop?

Deze website bundelt informatie, adviezen en handleidingen voor cliëntenraden die in gesprek willen gaan met zorgkantoren

 

28-7-2016

Publieksversie Zorginkoopbeleid 2017

 

De publieksversie van het Zorginkoopbeleid Wlz 2017 gehandicaptenzorg is gepubliceerd.

Klik hier om de publieksversie Zorginkoopbeleid WLz 2017 te downloaden


16-6-2016

Inkoopkader langdurige zorg 2017 gehandicaptenzorg


De Wlz-uitvoerders hebben zorgkantoren gemandateerd om in 2017 de zorginkoop Wlz uit te voeren. Dit inkoopkader geeft de bewegingen en afspraken weer die zorgkantoren voor 2017 gezamenlijk maken.

Uitgangspunt voor de zorginkoop 2017 is doorontwikkeling van het landelijke inkoopkader en dialoogmodel uit 2016. Dit betekent dat consistentie van beleid op beide aspecten mag worden verwacht voor wat betreft de keuze voor het dialoogmodel en de mate van uniformering tussen verschillende zorgkantoren. Daarnaast is een uitdrukkelijk uitgangspunt dat het landelijke inkoopkader 2017 bijdraagt aan de punten zoals genoemd in ‘Waardig leven met zorg’, waarin gevraagd wordt meer keuzevrijheid en maatwerk voor cliënten te creëren en invulling te geven aan principes als persoonsvolgende bekostiging. Dit laatste uitgangspunt grijpt met name in op de inkoopsystematiek 2017, die grotendeels belegd is in binnen het inkoopbeleid van de verschillende zorgkantoren.

Klik hier voor de kamerbrief over 'waardig leven met zorg'
Klik hier om de contouren inkoopkader WLZ 2017 te downloaden
Klik hier om het inkoopkader langdurige zorg 2017 te downloaden
Klik hier om de brief van VraagRaak te downloaden  

 

16-6-2016

Belangrijke partijen als het om uw zorgverzekering gaat

Het Ministerie van Volksgezondheid heeft een artikel uitgebracht met informatie over de zorgverzekeringen waarin beschreven staat wat belangrijke partijen zijn als het gaat om uw zorgverzekering. 

Klik hier om het artikel te downloaden